Референции

Когато доволните клиенти говорят за нашите успехи!

В потвърждение на безупречното качество при изпълнение на нашите дейности, фирма Green moon има издадени следните референции и препоръки от възложители и партньори: